X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بی تو آنلاین شبی باز از آن Room گذشتم.
همه تن چشم شدم. دنبال ID توگشتم.


شوق دیدار تو لبریز شد از Case وجودم.
شدم آن User دیوانه که بودم.


یادم آمد که شبی با هم از آن Room گذشتیم.
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم.


تو همه راز های Hack ریخته در آن Booter های سیاهت.
من همه محو تماشای PM هایت


Talk صاف و Room آرام.
بخت خندان و زمان رام.
منو تو (و بقیه) همه دلداده به آواز روی Voice.


یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن.
لحظه ای چند بر این Chat Room نظر کن.


آیینه عشق گذران است.
تو که امروز نگاهت به ای میلی نگران است.


باش فردا که دلت با ID دگران است.
تا فراموش کنی چندی از این Room سفر کن.


با تو گفتم حذر از Room ندانم...