1.هند کشف کرد که هیچ کس نمیتواند فولدری به نام CON را درهیچ قسمتی از کامپیوتر ایجاد کند. این چیزی خیلی عجیب... و باور نکردنی است.

درمایکروسافت ، کل تیم نمی توانند پاسخ چنین اتفاقی را بدهند!!

همین حالا امتحان کنید، فولدری به نام CON را نمیتوانید ذخیره کنید.

2.یک فایل txt یا notepad خالی باز کنید (روی Desktop کلیک راست کنید و
 text document را انتخاب کنید )،سپس متن Bush hid the facts را تایپ کرده و آنرا ذخیره کنید.پنجره را بسته و دوباره باز کنید.شکلی عجیب خواهید دید!!

3.موضوعی جالب و باور نکردنی که توسط برزیلیها کشف شد.
مایکروسافت ورد را باز کرده و عبارت 
(rand (200, 99= را تایپ کرده و دکمه اینتر را بزنید و سپس مشاهده کنید!