نفرات برتر نیمسال اول سال تحصیلی 89-88

رشته های علوم پایه و مهندسی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه

معدل

سما رجبی هرسینی

فیزیک (حالت جامد)

۱

۱۵/۴۲

حلیمه کرمی سرجویی

فیزیک (حالت جامد)

۲

۱۵/۱۸

فاطمه توحیدیان

فیزیک (حالت جامد)

۳

۱۴/۸۲

سجاد فرهنگیان

علوم کامپیوتر

۱

۱۶/۴۰

بهاره فرد

علوم کامپیوتر

۲

۱۶/۲۱

حمید اشگریز

علوم کامپیوتر

۳

۱۶/۱۲

سمیه سوری

مهندسی کامپیوتر

۱

۱۷/۰۳

مریم امیری

مهندسی کامپیوتر

۲

۱۶/۸۱

بیژن چوبکی

مهندسی کامپیوتر

۳

۱۶/۶۹

طاهره سلگی

ریاضی (کاربردی)

۱

۱۴/۸۰

فاطمه ساغری کرجی

ریاضی (کاربردی)

۲

۱۴/۰۸

آذین ذوالنوری

ریاضی (کاربردی)

۳

۱۲/۷۴

 

رشته های علوم انسانی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه

معدل

زهرا نصرالهی

حسابداری

۱ ۱۹/۲۸

پریسا صابری تبار

حسابداری

۲

۱۸/۹۰

سحر اکبری

حسابداری

۳

۱۸/۱۴

پریسا رستم آبادی

مدیریت دولتی

۱

۱۸/۸۲

ندا مرآتی

مدیریت دولتی

۲

۱۸/۶۸

پروا فشی

مدیریت دولتی

۳

۱۸/۴۲

پرویز مولایی ایل ذوله

حقوق

۱

۱۷/۷۹

مهدی سلطان آبادی

حقوق

۲

۱۷/۵۶

شهین محمدی

حقوق

۳

۱۶/۹۱

احمدرضا احمدی

علوم تربیتی

۱

۱۷/۹۳

عصمت گودینی

علوم تربیتی

۲

۱۷/۶۲

مرضیه صادقی

علوم تربیتی

۳

۱۶/۸۷

کبری ویسی

روانشناسی

۱

۱۸/۰۹

لیلا نظری

روانشناسی

۲

۱۷/۷۴

محمدمعین جبارپور

روانشناسی

۳

۱۷/۷۳

ماه نوش عسگری

مترجمی زبان انگلیسی

۱

۱۸/۸۷

ناهید محمدی پیرسرابی

مترجمی زبان انگلیسی

۲

۱۸/۳۵

زهره دهنوی

مترجمی زبان انگلیسی

۳

۱۷/۷۰

امین سلطان آبادی

الهیات (فقه و مبانی)

۱

۱۸/۷۱

مینا رحمتی

الهیات (فقه و مبانی)

۲

۱۶/۲۶

شهلا سهرابی بنیاد

الهیات (فقه و مبانی)

۳

۱۶/۰۶

فرزانه عظیمی فشی

علوم اقتصادی

۱

۱۷/۹۲

فاطمه عواطفی دلیر

علوم اقتصادی

۲

۱۶/۶۶

سعید خرمشاهی

علوم اقتصادی

۳

۱۶/۴۵

معصوم مقامی

علوم اجتماعی (پژوهشگری)

۱

۱۶/۷۱

زهرا علاقه مند

علوم اجتماعی (پژوهشگری)

۲

۱۶/۱۹

همایون عزیزپور

علوم اجتماعی (پژوهشگری)

۳

۱۶/۱۸

الهام حسنی

علوم اجتماعی (تعاون)

۱

۱۶/۸۴

مجید صفری ارگنه

علوم اجتماعی (تعاون)

۲

۱۶/۶۷

شهناز کارخانه

علوم اجتماعی (تعاون)

۳

۱۶/۵۴