اندر احوالات امتحانات ! 

 

ای دانشجو !! 

 

به گوش باش که چونان که هنگامه امتحانات پایان ترم فرا همی رسد نکات زیر به خاطر بسپار که به پاس همه درس ها نائل شوی: 

 

1- زین پس تا آخرین روز امتحانات خواب بر تو حرام باد. 

2- تلویزیون را ولو این که جومونگ بل زیر تیغی پخش کناد بی خیال همی شو که وقت بس نا جوانمردانه تنگ است. 

3- دیر خواب و زود خی. 

4- شبکه گسترده جهانی را تعطیل کن ولو به سبب 360 آب همی کردن. 

5- پارک و سینما و کافی شاپ خوردن تا آخرین روز امتحانات مکروه گردد. 

6- کتاب فقط کتاب درسی و فیلم فقط فیلم درسی. 

7- موبایل بازی اعم از اس ام اس و بلوتوث و ارسال صور قبیحه و نوای قبیحه همگی موجب ابطال وقت است. 

8- حمام کردن بیش از نیم ساعت و یکبار اصلاحیدن صورت در هفته حرام است. 

9- صله ارحام ولو ختنه سوران پسر دایی باشد یا عروسی شوهر دختر عمه ی همسایه ناتنی بر تو واجب نمی باشد. نرو .... 

10- پاچه خواری استاد را از خاطر مبر که اوجب واجبات است و بسی تو را در پاسیدن درس همی یاری کناد. 

با تلخیص از فرشاد سرطان